Existujú oprávnené dôvody, prečo by ste mohli chcieť zistiť, v akej sieti je váš telefón. Bežným dôvodom je, že máte uzamknutý telefón bez Karta SIM. Ak máte zablokovaný telefón a chcete prejsť k inému operátorovi alebo ho predať, musíte vedieť, v akej sieti je, aby ste mohli požiadať operátora o jeho odblokovanie. Ak máte telefón s kartou SIM, ktorá nejde vysunúť, možno budete potrebovať vedieť aj to, v akej sieti sa nachádza. Tieto informácie môžete získať rôznymi spôsobmi; niektoré sú menej intuitívne ako iné.

Ako zistiť, v akej sieti je môj telefón uzamknutý

Uzamknutý telefón je obmedzený na pripojenie k určitému operátorovi a nepripojí sa k žiadnemu inému, ani keď vymeníte kartu SIM. Môžete vyskúšať karty SIM, ktoré máte, aby ste zistili, ku ktorému sa pripojí, ale nie vždy je to možné, ak je telefón model z druhej ruky, pretože by ste museli vyskúšať karty SIM od všetkých poskytovateľov.

Postup kontroly siete, v ktorej je váš telefón, závisí od toho, či máte zariadenie so systémom Android alebo iOS. Keďže existuje mnoho verzií systému Android, postup je odlišný, ale podobný. Musíte prejsť na položku Sieť a internet alebo na možnosť s podobným znením v rámci nastavení. Prejdite na akciu Mobilné siete a potom klepnite na položku Sieťoví operátori. Potom vyberte položku Hľadať teraz a zobrazí sa zoznam sietí, ku ktorým sa vaše zariadenie môže pripojiť.

Ak máte iPhone, prejdite do nastavení a potom Mobilné údaje alebo mobilné dáta. Kliknutím na položku Mobilná dátová sieť zistíte, ku ktorej sieti sa váš iPhone môže pripojiť.

Skontrolujte dokumentáciu zariadenia

Ak vlastníte uzamknuté zariadenie, bolo zakúpené od operátora alebo poskytovateľa siete. Z tohto dôvodu budete môcť zistiť sieť, v ktorej je zariadenie pripojené, kontrolou nákupnej dokumentácie, obalového materiálu alebo dokumentácie zariadenia.

Hlavnou nevýhodou tejto možnosti je, že ste si mohli kúpiť uzamknutý telefón na trhu s použitými zariadeniami, a preto nemáte k dispozícii žiadne z nich. V takom prípade budete musieť zvážiť ďalšie možnosti uvedené v tomto zozname a nájsť poskytovateľa siete.

Ako zistím, v akej sieti je môj telefón pomocou nástroja IMEI Checker?

Ďalšou možnosťou je použiť online IMEI kontrolný nástroj. Tieto nástroje kontrolujú, či je telefón odomknutý a ku ktorým sieťam sa môže pripojiť, ak je odomknutý. Ak ich chcete použiť, musíte zistiť svoje číslo IMEI.

Tieto informácie nájdete na iPhony prejdete do časti Nastavenia, Všeobecné a potom do časti Informácie. Číslo IMEI sa zvyčajne nachádza v dolnej časti tejto stránky.

V prípade zariadení so systémom Android musíte prejsť do ponuky Nastavenia, Informácie alebo O telefóne a potom IMEI. Ťuknite na možnosť načítania čísla.

Po jeho získaní môžete na internete vyhľadať nástroje na kontrolu IMEI. Tieto nástroje sú zvyčajne bezplatné a jediné, čo musíte poskytnúť, je číslo IMEI. Po dokončení vyhľadávania budete vedieť, či je váš telefón uzamknutý alebo odomknutý, a ak je to možné a závisí to od nástroja, aj siete, ku ktorým sa môže pripojiť.

Upozorňujeme, že použitie týchto nástrojov nezaručuje, že poznáte operátora alebo sieť, a v závislosti od nástroja a údajov, ktoré majú k dispozícii vo svojich databázach, môžu poskytovať veľmi nepresné výsledky.

Skontrolujte signálne pruhy alebo ikony siete

Väčšina zariadení zobrazuje sieťové lišty na ľavej hornej alebo pravej hornej strane obrazovky. V niektorých prípadoch zobrazujú aj názov siete, v ktorej je zariadenie pripojené, alebo logo či ikonu spoločnosti.

Poznanie siete pomocou kontroly karty SIM

Ak je v telefóne vložená karta SIM, zistenie siete, v ktorej je telefón pripojený, je veľmi jednoduché. Stačí vybrať kartu SIM a preskúmať ju. Väčšina kariet SIM, ktoré nie sú generické, má nejakú značku svojho poskytovateľa.

Skontrolujte názov prístupového bodu

Názvy prístupových bodov (APN) poskytujú sieťovú cestu pre všetky sieťové pripojenia. Poskytuje ich operátor alebo sa zadávajú ručne. Keďže väčšina ľudí nevie, čo to sú a že ich môže zmeniť, dá sa predpokladať, že tie, ktoré máte v zariadení, sú nezmenené.

APN, ktoré poskytuje poskytovateľ siete, sa zvyčajne uvádzajú s jeho názvom alebo názvom materskej spoločnosti. To znamená, že si ich môžete pozrieť a nájsť sieť, ku ktorej sa zariadenie pripája. Na iPhone môžete skontrolovať nastavenia APN tak, že prejdete do Nastavenia>Mobilný telefón>Mobilná dátová sieť alebo Nastavenia>Mobilné dáta>Mobilné dátové možnosti>Mobilná dátová sieť.

Pre zariadenia so systémom Android. Prejdite na Nastavenia a potom na Mobilné siete. Nastavenia sa môžu nachádzať aj v časti Pripojenia alebo Sieť a internet. Keď sa tam dostanete, kliknite na položku Názvy prístupových bodov, aby ste zistili, ktoré nastavenia APN zariadenie používa.

Používanie testu rýchlosti

Speed Test je platforma, ktorá používateľom umožňuje testovať rýchlosť internetu. Zhromažďuje rôzne typy údajov vrátane vašich IP adresu a sieť, v ktorej sa práve nachádzate, aby ste získali presné výsledky. Z tohto dôvodu je možné pomocou platformy ľahko zistiť, v akej sieti sa nachádzate.

Prejdite na stránku speedtest.net a počkajte, kým sa otvorí. V spodnej časti by sa mala zobraziť sieť, ku ktorej ste pripojení, a vaša IP adresa.

Používanie služby vyhľadávania čísel

Ďalšou metódou, ktorá sa často nepoužíva na zistenie operátora, ku ktorému telefónne číslo patrí, a teda aj siete, v ktorej sa nachádza, sú služby vyhľadávania čísel. Tieto online služby poskytujú používateľom rôzne typy informácií o telefónnom čísle vrátane jeho operátora.

Existujú bezplatné aj platené verzie týchto služieb, pričom platené verzie poskytujú podrobnejšie údaje ako bezplatné možnosti. Keďže mnohé z nich využívajú marketingové agentúry, vyžadujú od vás platbu za vyhľadávanie, pretože si myslia, že ich službu využívate na overenie údajov na cielený SMS marketing.

Kontrola názvu siete Wi-Fi

Mobilná sieť nie je jediná neznáma sieť, ku ktorej sa telefón môže pripojiť, pretože sa môže pripojiť aj k sieti Wi-Fi. Ak má vaše zariadenie vždy zapnutú sieť Wi-Fi, môže sa pripojiť k otvoreným sieťam Wi-Fi napríklad v obchodnom centre, reštaurácii alebo na letisku.

V tomto prípade je nájdenie názvu siete Wi-Fi veľmi jednoduché, pretože stačí prejsť do nastavení Wi-Fi a pozrieť sa na pripojené siete. Mala by sa nachádzať v hornej časti, pretože siete, ku ktorým sa telefón pripojil, sú uvedené v poradí podľa toho, kedy sa pripojili naposledy.

Túto techniku môžete použiť aj na zistenie, ku ktorým sieťam Wi-Fi ste pripojení na miestach, ktoré často navštevujete a kde ste sa predtým pripojili k viacerým sieťam Wi-Fi.

Existuje mnoho spôsobov, ako zistiť sieť, ku ktorej je váš telefón pripojený, či už ide o mobilnú sieť alebo sieť Wi-Fi. Najlepšie je používať tieto techniky postupne, pretože fungujú s rôznou mierou úspešnosti. Takisto je potrebné overiť si to dvakrát, a to tak, že zavoláte na číslo zákazníckeho servisu operátora, ku ktorého sieti si myslíte, že je váš telefón pripojený, aby ste sa uistili, že máte správnu sieť. Ak tomu tak nie je, skúšajte to ďalej pomocou ostatných vyššie uvedených metód.