Met de komst van smartphones zijn de grenzen tussen aanvaardbaar en onaanvaardbaar gebruik van mobiele telefoons in auto's vervaagd. Het is algemeen bekend dat bestuurders hun telefoon niet moeten gebruiken om afleiding te voorkomen, maar hoe zit het met passagiers? Mogen zij terloops door hun sociale media scrollen, oproepen beantwoorden of een snelle sms versturen? Laten we de details eens bekijken.

Mag een passagier een mobiele telefoon gebruiken in een auto?

Absoluut! Er is geen Britse wet die specifiek verbiedt dat een passagier zijn mobiele telefoon gebruikt in een auto. Passagiers zijn vrij om hun telefoon te gebruiken om te bellen, sms'en, browsen of welke andere activiteit dan ook, zonder juridische gevolgen. De wet is er vooral op gericht dat bestuurders niet worden afgeleid, omdat dit zowel de inzittenden als andere weggebruikers in gevaar kan brengen.

Het is echter de moeite waard om op te merken dat passagiers hun mobiele telefoons legaal mogen gebruiken, maar dat ze dit wel op een verantwoordelijke manier moeten doen. Luide gesprekken of het tonen van dingen op het scherm kunnen de bestuurder afleiden, wat nooit een goed idee is.

Mogen autopassagiers mobiele telefoons gebruiken?

Ja, autopassagiers mogen zeker hun telefoon gebruiken. De regels die het gebruik van telefoons beperken, zijn bedoeld voor bestuurders. De Britse wetgeving is hier heel duidelijk over: de wet die het illegaal maakt om een mobiele telefoon met handbediening te gebruiken tijdens het rijden, geldt niet voor autopassagiers.

Maar het is altijd goed om rekening te houden met de bestuurder en andere passagiers in de auto. Als je een lang nummer intoetst, een lang bericht typt of video's bekijkt, kun je beter het volume zachter zetten of een hoofdtelefoon gebruiken. Bestuurders moeten zich concentreren op de weg voor hen en zelfs de kleinste geluiden of lichte bewegingen kunnen een bron van afleiding zijn.

Mag een passagier in een auto een mobiele telefoon gebruiken voor navigatie?

Als passagier in een auto kun je je telefoon inderdaad gebruiken voor navigatie. Het kan voordelig zijn voor de bestuurder. In plaats van een blik te werpen op zijn navigatiesysteem of zijn eigen telefoon te gebruiken, kan de passagier instructies doorgeven, waardoor de bestuurder zich beter op de weg kan concentreren. Maar nogmaals, communicatie is essentieel. De passagier moet de informatie duidelijk en beknopt doorgeven om verwarring te voorkomen die kan leiden tot abrupte beslissingen op de weg.

Praktische tips voor passagiers

  • Wees attent: Wees je er altijd van bewust hoe je acties de bestuurder kunnen beïnvloeden. Als ze afgeleid of geïrriteerd lijken te raken door je telefoongebruik, kun je hem beter een tijdje wegleggen.
  • Gebruik een hoofdtelefoon: Als je van plan bent om naar iets op je telefoon te luisteren, overweeg dan om een koptelefoon te gebruiken om ervoor te zorgen dat de bestuurder niet gestoord wordt. Maar houd het volume op een niveau waarbij je nog steeds alle noodzakelijke communicatie van de bestuurder kunt horen.
  • Vermijd flitsfotografie: Als je tijdens je reis foto's wilt maken, gebruik dan geen flitser. Een plotselinge uitbarsting van licht kan erg afleidend en potentieel gevaarlijk zijn, vooral tijdens nachtelijke ritten.
  • Communiceer: Als je je telefoon gebruikt voor navigatie of als je de bestuurder ergens op moet wijzen, doe dit dan op een duidelijke en rustige manier. Abrupt geschreeuw of plotselinge gebaren kunnen alarmerend zijn.

De evolutie van regels voor mobiele telefoons in voertuigen

Om het huidige landschap van het gebruik van mobiele telefoons in auto's te begrijpen, moet je een blik werpen op de evolutie van de betreffende wetten. Naarmate mobiele telefoons aan populariteit wonnen, nam ook het gebruik ervan in voertuigen toe, zowel door bestuurders als passagiers. Na verloop van tijd leidde bezorgdheid over de veiligheid tot een behoefte aan richtlijnen.

De begindagen van mobiel gebruik in auto's

In het begin van de jaren 2000, met de proliferatie van mobiele telefoons, was het niet ongewoon om bestuurders hun voertuigen te zien manoeuvreren met een telefoon aan hun oor geklemd. Het verband tussen telefoongerelateerde afleiding en verkeersongevallen werd al snel een punt van zorg. De wetgeving voor bestuurders werd geleidelijk strenger, maar de aandacht voor passagiers bleef relatief laks.

Mobiele telefoons: Een hulpmiddel en afleiding

Hoewel mobiele telefoons connectiviteitsinstrumenten zijn die nuttig kunnen zijn voor bepaalde dingen in auto's, zoals navigatie, zijn ze ook geëvolueerd tot entertainmentapparaten - en afleiding voor bestuurders. Met de introductie van games, apps en later sociale mediaplatforms veranderde de telefoon van een eenvoudig communicatieapparaat in een alles-in-één entertainmenthub. Deze evolutie, die in veel contexten gunstig is, bemoeilijkte de rol ervan in rijdende voertuigen.

De opkomst van handsfree oplossingen

Toen de potentiële gevaren van mobiel bellen door bestuurders duidelijk werden, reageerden de auto- en technische industrieën. Handsfree sets, stereosystemen met Bluetooth en spraakgestuurde bedieningselementen zochten naar oplossingen. Dankzij deze aanpassingen konden bestuurders verbinding houden zonder de telefoon handmatig te moeten bedienen. Het debat over cognitieve afleiding blijft echter bestaan, waardoor de aandacht wordt gericht op de rol van passagiers in het handhaven van een afleidingsvrije omgeving voor de bestuurder.

De rol van de passagier in veiligheid

Hoewel bestuurders de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid op de weg, hebben passagiers ook een impliciete rol. Hun gedrag - al dan niet gerelateerd aan het gebruik van mobiele telefoons - kan bijdragen of afbreuk doen aan de algemene veiligheid van het voertuig.

Helpen met techniek

Passagiers nemen vaak de rol van 'technicus' op zich en beheren het entertainment, de airconditioning of de navigatie in de auto. Deze taakverdeling zorgt ervoor dat de bestuurder zijn aandacht volledig op de weg kan houden.

Het tweede paar ogen zijn

Vooral in moeilijke rijomstandigheden kunnen passagiers fungeren als een extra paar ogen, die potentiële gevaren zien of helpen bij lastige manoeuvres. In deze situaties kan het in beslag nemen van een mobiele telefoon een gemiste kans betekenen om de bestuurder te waarschuwen voor een potentieel probleem.

Wanneer mag een passagier geen mobiele telefoon gebruiken?

Hoewel passagiers over het algemeen vrij zijn om hun mobiele telefoon te gebruiken in voertuigen, is er één uitzondering waar je op moet letten: als je een passagier bent die toezicht houdt op een leerling-bestuurder. In het Verenigd Koninkrijk word je geacht de controle over het voertuig te hebben als je voorin iemand begeleidt die leert rijden en zijn rijexamen nog niet heeft gehaald. Dit betekent dat veel van de regels die gelden voor de bestuurder ook gelden voor de begeleider.

De rol van de supervisor

Wanneer je een leerling-bestuurder begeleidt, neem je de rol van instructeur op je. Dit betekent dat je oplettend en alert moet zijn en klaar om in te grijpen als dat nodig is. Net zoals van een professionele rijinstructeur wordt verwacht dat hij zijn aandacht volledig bij de leerling en de weg houdt, moet de begeleidende passagier dat ook doen.

Beperkingen mobiele telefoons

Gezien de verantwoordelijkheid die je hebt wanneer je toezicht houdt op een leerling, is het illegaal om een mobiele telefoon te gebruiken terwijl de leerling aan het rijden is. De mogelijke afleiding door een mobiele telefoon kan ervoor zorgen dat je een fout niet opmerkt of niet ingrijpt in een potentieel gevaarlijke situatie.

Deze regel is er om een heel duidelijke reden: veiligheid. Omdat leerling-bestuurders niet de ervaring hebben van doorgewinterde automobilisten, merken ze gevaren misschien niet zo snel op of weten ze niet zeker hoe ze in bepaalde situaties moeten reageren. De onverdeelde aandacht van de begeleidende passagier kan een aanzienlijk verschil maken en mogelijk ongelukken of andere ongelukken voorkomen. Als je daarom wordt betrapt op het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het begeleiden van een leerling-bestuurder, kun je gezicht dezelfde straffen als wanneer je zou rijden.

In de meeste gevallen mogen passagiers hun mobiele telefoon gebruiken zonder juridische gevolgen. Veiligheid en zorgvuldigheid moeten echter altijd voorop staan.