Med smarttelefonens inntog har grensene mellom akseptabel og uakseptabel bruk av mobiltelefoner i bilen blitt mer uklare. Det er allment kjent at sjåfører bør avstå fra å bruke telefonen for å unngå å bli distrahert, men hva med passasjerene? Kan de scrolle gjennom sosiale medier, svare på anrop eller sende en kjapp tekstmelding? La oss se nærmere på dette.

Kan en passasjer bruke mobiltelefon i bilen?

Absolutt! Det finnes ingen britisk lov som spesifikt forbyr passasjerer å bruke mobiltelefonen sin i bilen. Passasjerer kan fritt bruke telefonen til å ringe, sende tekstmeldinger, surfe eller gjøre andre ting, uten at det får rettslige konsekvenser. Loven fokuserer først og fremst på å sikre at sjåføren ikke blir distrahert, siden dette kan utgjøre en fare for både bilens passasjerer og andre trafikanter.

Det er imidlertid verdt å merke seg at selv om passasjerer lovlig kan bruke mobilen, bør de gjøre det på en ansvarlig måte. Høylytt samtale eller å vise sjåføren ting på skjermen kan distrahere sjåføren, noe som aldri er en god idé.

Har bilpassasjerer lov til å bruke mobiltelefon?

Ja, bilpassasjerer har absolutt lov til å bruke telefonen. Reglene som begrenser telefonbruken, er rettet mot bilførere. Den britiske lovgivningen er helt klar på dette punktet: Loven som gjør det ulovlig å bruke håndholdt mobiltelefon under kjøring, omfatter ikke bilpassasjerer.

Men det er alltid lurt å ta hensyn til sjåføren og de andre passasjerene i bilen. Hvis du skal taste inn et langt nummer, skrive en lang melding eller se på video, kan det være lurt å skru ned volumet eller bruke hodetelefoner. Føreren må konsentrere seg om veien foran seg, og selv de minste lyder eller små bevegelser kan være en kilde til distraksjon.

Kan en bilpassasjer bruke mobiltelefonen til navigasjon?

Hvis du er passasjer i en bil, kan du faktisk bruke telefonen til navigasjonsformål. Det kan være en fordel for sjåføren. I stedet for å måtte kaste et blikk på navigasjonsenheten eller bruke sin egen telefon, kan passasjeren videresende instruksjoner, slik at sjåføren kan konsentrere seg om veien. Men også her er kommunikasjon avgjørende. Passasjeren bør formidle informasjonen klart og tydelig for å unngå forvirring som kan føre til brå avgjørelser på veien.

Praktiske tips for passasjerer

  • Vis hensyn: Vær alltid oppmerksom på hvordan det du gjør kan påvirke sjåføren. Hvis sjåføren ser ut til å bli distrahert eller irritert av telefonbruken din, kan det være lurt å legge den bort en stund.
  • Bruk hodetelefoner: Hvis du planlegger å lytte til noe på telefonen, bør du vurdere å bruke hodetelefoner for å sikre at sjåføren ikke blir forstyrret. Men hold volumet på et nivå der du fortsatt kan høre nødvendig kommunikasjon fra sjåføren.
  • Unngå fotografering med blits: Hvis du er fristet til å ta bilder under kjøreturen, bør du avstå fra å bruke blits. Et plutselig lysglimt kan være svært distraherende og potensielt farlig, spesielt om natten.
  • Kommunisere: Hvis du bruker telefonen til å navigere eller må påpeke noe for sjåføren, må du gjøre det på en tydelig og rolig måte. Brå rop eller plutselige bevegelser kan virke alarmerende.

Utviklingen av regler for mobiltelefoner i kjøretøy

For å forstå dagens situasjon når det gjelder bruk av mobiltelefon i bil, er det nødvendig å kaste et blikk på utviklingen av lovgivningen på området. Etter hvert som mobiltelefoner ble mer og mer populære, økte også bruken av dem i bilen - både blant sjåfører og passasjerer. Etter hvert førte sikkerhetshensyn til at det ble nødvendig med retningslinjer.

De første dagene med mobilbruk i biler

På begynnelsen av 2000-tallet var det ikke uvanlig å se sjåfører som manøvrerte bilen sin med telefonen mot øret. Sammenhengen mellom telefonrelaterte distraksjoner og trafikkulykker ble snart et presserende problem. Lovgivningen ble gradvis strammet inn når det gjaldt sjåfører, men oppmerksomheten rundt passasjerer har vært relativt slapp.

Mobiltelefoner: Et verktøy og en distraksjon

Til tross for at mobiltelefonen er et tilkoblingsverktøy som kan være nyttig for visse ting i bilen, for eksempel navigasjon, har den også utviklet seg til å bli et underholdningsverktøy - og en distraksjon for sjåføren. Med introduksjonen av spill, apper og senere sosiale medier har telefonen gått fra å være en enkel kommunikasjonsenhet til å bli et alt-i-ett-underholdningsverktøy. Selv om denne utviklingen var nyttig i mange sammenhenger, kompliserte den telefonens rolle i kjøretøy i bevegelse.

Fremveksten av håndfrie løsninger

Etter hvert som de potensielle farene ved bilføreres mobilbruk ble tydelige, reagerte bil- og teknologibransjen. Håndfrisett, Bluetooth-aktiverte stereoanlegg og stemmestyrte kontroller ble lansert som løsninger. Disse tilpasningene gjorde det mulig for sjåførene å være tilkoblet uten å måtte håndtere telefonen manuelt. Debatten om kognitiv distraksjon fortsetter imidlertid, noe som setter søkelyset på passasjerenes rolle når det gjelder å opprettholde et distraksjonsfritt miljø for føreren.

Passasjerens rolle når det gjelder sikkerhet

Sjåføren har hovedansvaret for sikkerheten i trafikken, men passasjerene har også en implisitt rolle. Atferden deres - enten den er knyttet til mobilbruk eller annet - kan bidra til eller forringe den generelle sikkerheten i kjøretøyet.

Hjelpe til med det tekniske

Passasjerene tar ofte på seg rollen som "teknikere" og styrer underholdningen, klimaanlegget eller navigasjonen i bilen. Denne arbeidsfordelingen bidrar til at sjåføren kan holde oppmerksomheten rettet mot veien.

Å være det andre settet med øyne

Spesielt under vanskelige kjøreforhold kan passasjerene fungere som et ekstra par øyne som ser potensielle farer eller hjelper til med vanskelige manøvrer. I slike situasjoner kan man gå glipp av muligheten til å varsle sjåføren om et potensielt problem hvis man er opptatt med mobiltelefonen.

Når er det ikke greit at en passasjer bruker mobiltelefon?

Passasjerer kan som regel fritt bruke mobiltelefonen i bilen, men det finnes ett unntak som du bør være oppmerksom på: Hvis du er passasjer og veileder en førerelev. Hvis du sitter i forsetet og veileder en person som er i ferd med å lære å kjøre bil og ennå ikke har bestått førerprøven, anses du å ha kontroll over kjøretøyet. Det betyr at mange av reglene som gjelder for føreren, også gjelder for veilederen.

Veilederens rolle

Når du veileder en førerelev, tar du i praksis på deg rollen som instruktør. Det betyr at du må være oppmerksom, våken og klar til å gripe inn ved behov. På samme måte som en profesjonell kjørelærer forventes å ha full oppmerksomhet på eleven og veien, må også passasjeren ha det.

Begrensninger for mobiltelefoner

Med tanke på ansvaret du har når du veileder en elev, er det ulovlig å bruke håndholdt mobiltelefon mens eleven kjører. Mobiltelefonen kan distrahere deg og hindre deg i å oppdage en feil eller gripe inn i en potensielt farlig situasjon.

Denne regelen er innført av en helt klar grunn: sikkerhet. Ettersom førerelevene ikke har den samme erfaringen som erfarne sjåfører, er det ikke sikkert at de oppdager farer like raskt, eller at de er usikre på hvordan de skal reagere i visse situasjoner. Passasjerens udelte oppmerksomhet kan utgjøre en betydelig forskjell og potensielt avverge ulykker eller andre uhell. Hvis du blir tatt i å bruke mobiltelefon mens du er oppsynsmann for en førerelev, kan du derfor få følgende reaksjoner ansikt samme straff som om du hadde kjørt bil.

I de fleste tilfeller har passasjerene lov til å bruke mobiltelefonen uten at det får rettslige konsekvenser. Sikkerhet og omtanke bør imidlertid alltid stå i høysetet.