Kuidas me saame aidata?
< Kõik teemad
Prindi

Kas vanglas on lubatud mobiiltelefone kasutada?

Küsimus, kas kinnipeetavatel on lubatud kasutada vanglas mobiiltelefone, on keeruline ja seda mõjutavad mitmesugused tegurid, sealhulgas julgeolekuküsimused, õiguslikud eeskirjad ja vanglasüsteemi eesmärgid. Üldiselt on mobiiltelefonide omamine ja kasutamine kinnipeetavate poolt rangelt keelatud enamikus vanglates üle kogu maailma. Selle põhjuseks on eelkõige nende potentsiaalsed julgeolekuriskid.

Kinnipeetavad võivad kasutada mobiiltelefone kuritegeliku tegevuse korraldamiseks nii vanglas kui ka väljaspool vanglat. See hõlmab ebaseadusliku tegevuse, näiteks uimastikaubanduse koordineerimist, põgenemise korraldamist või isegi tunnistajate hirmutamist. Võimalus suhelda järelevalveta välismaailmaga võib tõsiselt õõnestada kinnipidamisasutuse julgeolekuprotokolle. Seetõttu on enamikus vanglasüsteemides ranged eeskirjad, mis keelavad kinnipeetavate mobiiltelefonide omamise.

Tegelikkus kohapeal on aga sageli teistsugune. Vaatamata rangetele meetmetele satuvad mobiiltelefonid sageli vanglatesse. Neid smugeldatakse sinna mitmesuguste vahendite kaudu, sealhulgas külastajate, korrumpeerunud töötajate või isegi droonide kaudu. Salakaubaveo tehnikate keerukus on teinud sellest püsiva probleemi vanglaasutuste jaoks kogu maailmas. Kui need seadmed on vanglasse jõudnud, võib neid olla väga raske avastada ja konfiskeerida, hoolimata regulaarsetest läbiotsimistest ja sellise tehnoloogia kasutamisest nagu signaalitõrjeseadmed ja metallidetektorid.

lebara

Mobiiltelefoniga tabatud kinnipeetavatele võivad olla rasked tagajärjed, alates privileegide kaotamisest kuni karistuse pikendamiseni. Mõnes jurisdiktsioonis loetakse juba mobiiltelefoni omamine kinnipeetavale kriminaalkuriteoks, mis toob kaasa täiendavaid süüdistusi. Vaatamata nendele karmidele karistustele on nõudlus mobiiltelefonide järele endiselt suur, sest soov suhelda lähedastega, saada teavet ja säilitada mingi normaalsuse nägu.

Huvitaval kombel on käimas arutelu selle üle, kas kontrollitud juurdepääs mobiiltelefonidele võib olla rehabiliteerivaks abiks. Mõned väidavad, et mobiiltelefonide kasutamise võimaldamine kinnipeetavatele range järelevalve all võib aidata neil säilitada peresidemeid, mis on oluline tegur retsidiivsuse vähendamisel. Mõnes kohas on katsetatud programme, kus kinnipeetavatele antakse piiratud ja kontrollitud juurdepääs mobiiltelefonidele hariduse omandamiseks, tööalaseks koolituseks või perekonnaga ühenduse hoidmiseks. Need algatused on sageli osa laiematest püüdlustest moderniseerida ja humaniseerida vanglasüsteemi, keskendudes pigem rehabilitatsioonile kui lihtsalt karistamisele.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi enamiku vanglasüsteemide ametlik seisukoht on keelata kinnipeetavate mobiiltelefonide omamine märkimisväärsete julgeolekuprobleemide tõttu, on tegelikkuses neid seadmeid siiski sageli vangla seinte sees. Vanglaasutuste jaoks on pidev väljakutse tasakaalustada turvalisuse vajadust ja mobiiltelefonide kontrollitud ja kontrollitud juurdepääsu võimalikku rehabiliteerivat kasu. Kuna tehnoloogia areneb ja kommunikatsioonimaastik muutub, on see teema tõenäoliselt ka edaspidi paljude arutelude ja uuenduste objektiks vanglate valdkonnas.

lebara
Sisukord