Med fremkomsten af smartphones er grænserne blevet udvisket mellem acceptabel og uacceptabel brug af mobiltelefoner i biler. Det er almindeligt kendt, at chauffører bør afholde sig fra at bruge deres telefoner for at undgå distraktioner, men hvad med passagererne? Må de scrolle gennem deres sociale medier, besvare opkald eller sende en hurtig sms? Lad os se nærmere på detaljerne.

Må en passager bruge en mobiltelefon i bilen?

Det er helt sikkert! Der er ingen britisk lov, der specifikt forhindrer en passager i at bruge sin mobiltelefon i en bil. Passagerer kan frit bruge deres telefoner til opkald, sms'er, browsing eller andre aktiviteter uden nogen juridiske konsekvenser. Lovens primære fokus er at sikre, at føreren ikke bliver distraheret, da det kan bringe både bilens passagerer og andre trafikanter i fare.

Det er dog værd at bemærke, at selvom passagerer lovligt kan bruge deres mobiler, bør de gøre det på en ansvarlig måde. Højlydt samtale eller at vise chaufføren ting på skærmen kan distrahere chaufføren, hvilket aldrig er en god idé.

Må bilpassagerer bruge mobiltelefoner?

Ja, bilpassagerer har helt sikkert lov til at bruge deres telefoner. De regler, der begrænser brugen af telefonen, er rettet mod bilisterne. Den britiske lovgivning er helt klar på dette punkt: Loven, der gør det ulovligt at bruge en håndholdt mobiltelefon under kørslen, gælder ikke for bilpassagerer.

Men det er altid godt at tage hensyn til føreren og de andre passagerer i bilen. Hvis du indtaster et langt tal, skriver en lang besked eller ser videoer, kan det være en god idé at skrue ned for lyden eller bruge hovedtelefoner. Chaufføren skal koncentrere sig om vejen, og selv de mindste lyde eller små bevægelser kan distrahere.

Må en bilpassager bruge en mobiltelefon til navigation?

Hvis du er passager i en bil, kan du faktisk bruge din telefon til navigationsformål. Det kan være en fordel for føreren. I stedet for at han skal kigge på navigationsenheden eller bruge sin egen telefon, kan passageren give instruktioner videre, så føreren kan fokusere på vejen. Men igen, kommunikation er nøglen. Passageren skal videregive oplysningerne klart og tydeligt for at undgå forvirring, der kan føre til pludselige beslutninger på vejen.

Praktiske tips til passagerer

  • Vis hensyn: Vær altid opmærksom på, hvordan dine handlinger kan påvirke føreren. Hvis han/hun ser ud til at blive distraheret eller irriteret over din telefonbrug, er det måske bedst at lægge den væk et stykke tid.
  • Brug hovedtelefoner: Hvis du har planer om at lytte til noget på din telefon, kan du overveje at bruge hovedtelefoner for at sikre, at føreren ikke bliver forstyrret. Men hold lydstyrken på et niveau, hvor du stadig kan høre alle nødvendige meddelelser fra føreren.
  • Undgå fotografering med blitz: Hvis du er fristet til at tage billeder undervejs, så lad være med at bruge blitz. Et pludseligt udbrud af lys kan være meget distraherende og potentielt farligt, især under natkørsel.
  • Kommunikere: Hvis du bruger din telefon til navigation eller har brug for at påpege noget over for chaufføren, skal du gøre det på en klar og rolig måde. Pludselige råb eller bevægelser kan virke alarmerende.

Udviklingen af regler for mobiltelefoner i køretøjer

For at forstå det nuværende landskab for brug af mobiltelefoner i biler er det nødvendigt at kaste et blik på udviklingen i de relaterede love. Historisk set blev mobiltelefoner mere og mere populære, og det samme gjorde brugen af dem i biler - både af førere og passagerer. Med tiden skabte bekymringer for sikkerheden et behov for retningslinjer.

De første dage med mobilbrug i biler

I begyndelsen af 2000'erne var det med udbredelsen af mobiltelefoner ikke ualmindeligt at se bilister manøvrere deres køretøjer med en telefon ved øret. Sammenhængen mellem telefonrelaterede distraktioner og trafikulykker blev hurtigt et presserende problem. Lovgivningen blev gradvist strammet omkring chauffører, men opmærksomheden på passagerer har været relativt slap.

Mobiltelefoner: Et værktøj og en distraktion

På trods af at mobiltelefoner er opkoblingsværktøjer, der kan være nyttige til visse ting i biler, som f.eks. navigation, har de også udviklet sig til underholdningsværktøjer - og distraktionsværktøjer for bilister. Med introduktionen af spil, apps og senere sociale medieplatforme forvandlede telefonen sig fra en simpel kommunikationsenhed til en alt-i-en underholdningshub. Denne udvikling, som er gavnlig i mange sammenhænge, komplicerede dens rolle i køretøjer i bevægelse.

Fremkomsten af håndfri løsninger

Da de potentielle farer ved bilisters brug af mobiltelefoner blev tydelige, reagerede bil- og teknologibranchen. Håndfri sæt, Bluetooth-aktiverede stereoanlæg og stemmestyrede betjeningselementer forsøgte at finde løsninger. Disse tilpasninger gjorde det muligt for førerne at opretholde forbindelsen uden at skulle håndtere telefonen manuelt. Men debatten om kognitiv distraktion fortsætter og sætter fokus på passagerernes rolle i at opretholde et distraktionsfrit miljø for føreren.

Passagerens rolle i sikkerheden

Mens føreren har det primære ansvar for sikkerheden på vejene, har passagererne også en implicit rolle. Deres adfærd - uanset om den er relateret til brug af mobiltelefon eller andet - kan bidrage til eller forringe den generelle sikkerhed i køretøjet.

Hjælper med teknik

Passagererne påtager sig ofte rollen som "teknikere", der styrer bilens underholdning, klimaanlæg eller navigation. Denne opdeling af opgaver er med til at sikre, at føreren kan holde sin opmærksomhed udelt på vejen.

At være det andet sæt øjne

Især under udfordrende kørselsforhold kan passagererne fungere som et ekstra sæt øjne, der opdager potentielle farer eller hjælper med vanskelige manøvrer. I disse situationer kan det at være opslugt af en mobiltelefon betyde, at man går glip af en mulighed for at advare føreren om et potentielt problem.

Hvornår er det ikke OK for en passager at bruge en mobiltelefon?

Mens passagerer generelt frit kan bruge deres mobiltelefoner i køretøjer, er der en undtagelse, man skal være opmærksom på: hvis man er passager og vejleder en køreelev. Hvis du i Storbritannien sidder på forsædet og vejleder en person, der er ved at lære at køre bil og endnu ikke har bestået køreprøven, anses du for at have kontrol over bilen. Det betyder, at mange af de regler, der gælder for føreren, også gælder for vejlederen.

Supervisorens rolle

Når du fører tilsyn med en køreelev, påtager du dig rollen som instruktør. Det betyder, at du skal være opmærksom, vågen og klar til at gribe ind, hvis det er nødvendigt. Ligesom en professionel kørelærer forventes at have fuld opmærksomhed på eleven og vejen, så skal den overvågende passager også have det.

Begrænsninger for mobiltelefoner

I betragtning af det ansvar, du har, når du fører tilsyn med en elev, er det ulovligt for dig at bruge en håndholdt mobiltelefon, mens eleven kører. De potentielle distraktioner fra en mobiltelefon kan forhindre dig i at opdage en fejl eller gribe ind i en potentielt farlig situation.

Denne regel er indført af en meget klar grund: sikkerhed. Da køreelever ikke har samme erfaring som erfarne bilister, opdager de måske ikke farer så hurtigt eller er usikre på, hvordan de skal reagere i visse situationer. Den opsynsførende passagers udelte opmærksomhed kan gøre en betydelig forskel og potentielt afværge ulykker eller andre uheld. Hvis du bliver taget i at bruge en mobiltelefon, mens du overvåger en køreelev, kan du derfor ansigt samme straf, som hvis du kørte bil.

I de fleste tilfælde har passagererne lov til at bruge deres mobiltelefoner uden juridiske konsekvenser. Men sikkerhed og omtanke bør altid være i højsædet.