S příchodem chytrých telefonů se hranice mezi přijatelným a nepřijatelným používáním mobilních telefonů v autech stírají. Zatímco je všeobecně známo, že řidiči by se měli zdržet používání telefonů, aby se vyhnuli rozptylování pozornosti, co cestující? Mohou nezávazně procházet sociální sítě, vyřizovat hovory nebo posílat rychlé textové zprávy? Podívejme se na podrobnosti.

Může cestující v autě používat mobilní telefon?

Rozhodně! Ve Spojeném království neexistuje žádný zákon, který by výslovně zakazoval cestujícím používat mobilní telefon v autě. Cestující mohou volně používat své telefony k volání, psaní zpráv, prohlížení stránek nebo jakékoli jiné činnosti, aniž by to mělo jakékoli právní důsledky. Zákon se zaměřuje především na to, aby řidiči nebyli rozptylováni, protože to může ohrozit jak cestující ve vozidle, tak ostatní účastníky silničního provozu.

Je však třeba upozornit, že cestující sice mohou legálně používat mobilní telefony, ale měli by tak činit zodpovědně. Hlasitá konverzace nebo ukazování věcí na displeji může řidiče rozptylovat, což nikdy není dobrý nápad.

Mohou cestující v autě používat mobilní telefony?

Ano, cestující ve vozidle mají rozhodně povoleno používat telefon. Pravidla, která omezují používání telefonů, jsou zaměřena přímo na řidiče. Britská legislativa v tomto ohledu hovoří zcela jasně: zákon, který zakazuje používání mobilního telefonu za jízdy, se nevztahuje na cestující v autě.

Vždy je však dobré být ohleduplný k řidiči a ostatním cestujícím ve voze. Pokud zadáváte dlouhé číslo, píšete dlouhou zprávu nebo sledujete video, raději ztlumte hlasitost nebo použijte sluchátka. Řidiči se musí soustředit na cestu před sebou a i ty nejjemnější zvuky nebo nepatrné pohyby se mohou stát zdrojem rozptýlení.

Může cestující v autě používat mobilní telefon k navigaci?

Pokud jste spolujezdec v autě, můžete telefon skutečně používat k navigaci. Pro řidiče to může být přínosné. Místo toho, aby se musel dívat na navigační zařízení nebo používat svůj vlastní telefon, může spolujezdec předávat pokyny, a řidič se tak může snáze soustředit pouze na cestu. Opět však platí, že klíčová je komunikace. Spolujezdec by měl předávat informace jasně a stručně, aby se předešlo zmatkům, které by mohly vést k náhlým rozhodnutím na silnici.

Praktické tipy pro cestující

  • Buďte ohleduplní: Vždy si uvědomte, jaký vliv může mít vaše jednání na řidiče. Pokud se vám zdá, že ho vaše telefonování rozptyluje nebo rozčiluje, bylo by lepší ho na chvíli odložit.
  • Používejte sluchátka: Pokud plánujete poslouchat něco na telefonu, zvažte použití sluchátek, abyste nerušili řidiče. Hlasitost však udržujte na takové úrovni, abyste stále slyšeli veškerá potřebná sdělení řidiče.
  • Vyhněte se fotografování s bleskem: Pokud vás láká fotografování během cesty, nepoužívejte blesk. Náhlý výboj světla může být velmi rušivý a potenciálně nebezpečný, zejména během nočních jízd.
  • Komunikujte: Pokud používáte telefon k navigaci nebo potřebujete řidiče na něco upozornit, učiňte tak jasně a klidně. Náhlé výkřiky nebo prudká gesta mohou být znepokojující.

Vývoj pravidel pro mobilní telefony ve vozidlech

Pro pochopení současného stavu používání mobilních telefonů v automobilech je třeba se podívat na vývoj souvisejících zákonů. Historicky se s rostoucí oblibou mobilních telefonů rozšiřovalo i jejich používání ve vozidlech - jak řidiči, tak cestujícími. Obavy o bezpečnost časem vyvolaly potřebu vypracovat pokyny.

Počátky používání mobilních telefonů v automobilech

Na začátku roku 2000, kdy se rozšířily mobilní telefony, nebylo neobvyklé vidět řidiče, jak manévrují s vozidlem s telefonem u ucha. Souvislost mezi rozptylováním pozornosti telefonem a dopravními nehodami se brzy stala naléhavým problémem. Legislativa se postupně zpřísňovala v souvislosti s řidiči, ale pozornost věnovaná cestujícím zůstávala poměrně mírná.

Mobilní telefony: Mobilní telefony: nástroj a rozptýlení

Přestože jsou mobilní telefony nástrojem konektivity, který může být v autě užitečný pro určité věci, například pro navigaci, staly se z nich také zařízení pro zábavu - a rozptýlení řidičů. Se zavedením her, aplikací a později i platforem sociálních médií se telefon změnil z jednoduchého komunikačního zařízení na univerzální centrum zábavy. Tento vývoj, ačkoli je v mnoha souvislostech přínosný, zkomplikoval jeho roli v pohybujících se vozidlech.

Vznik řešení hands-free

Jakmile se ukázalo, že používání mobilních telefonů řidiči představuje potenciální nebezpečí, automobilový a technický průmysl zareagoval. Řešením se staly sady hands-free, stereofonní systémy s technologií Bluetooth a hlasové ovládání. Tyto úpravy umožnily řidičům udržovat spojení bez nutnosti manuální manipulace s telefonem. Debata o kognitivním rozptylování však zůstává, což posouvá pozornost na úlohu cestujících při udržování prostředí bez rozptylování řidiče.

Úloha cestujícího v oblasti bezpečnosti

Hlavní odpovědnost za bezpečnost na silnicích nesou řidiči, ale svou roli v ní mají i cestující. Jejich chování - ať už v souvislosti s používáním mobilních telefonů nebo jiným způsobem - může přispět k celkové bezpečnosti vozidla nebo ji snížit.

Asistence s technikou

Cestující často přebírají roli "technika", který ovládá zábavu, klimatizaci nebo navigaci ve vozidle. Toto rozdělení úkolů pomáhá zajistit, aby se řidič mohl plně soustředit na cestu.

Být druhým párem očí

Zejména v náročných jízdních podmínkách mohou cestující sloužit jako další pár očí, které si všímají potenciálních nebezpečí nebo pomáhají při složitých manévrech. V těchto situacích může zaujetí mobilním telefonem znamenat zmeškání příležitosti upozornit řidiče na možný problém.

Kdy není v pořádku, aby cestující používal mobilní telefon?

Přestože cestující mohou ve vozidlech obecně používat mobilní telefony, je třeba si uvědomit jednu výjimku: pokud jste cestující, který dohlíží na učícího se řidiče. Pokud ve Velké Británii sedíte na předním sedadle a dohlížíte na někoho, kdo se učí řídit a ještě nesložil řidičské zkoušky, jste považováni za řidiče vozidla. To znamená, že mnoho pravidel, která platí pro řidiče, se vztahuje i na dohlížející osobu.

Úloha supervizora

Při dohledu nad učícím se řidičem se fakticky ujímáte role instruktora. To znamená, že musíte být pozorní, ostražití a připraveni v případě potřeby zasáhnout. Stejně jako se od profesionálního instruktora autoškoly očekává, že bude plně soustředěn na žáka a na silnici, musí být i dohlížející spolujezdec plně soustředěn.

Omezení mobilních telefonů

Vzhledem k odpovědnosti, kterou nesete při dohledu nad žákem, je používání mobilního telefonu během řízení žáka nezákonné. Potenciální rozptýlení, které mobilní telefon představuje, by vám mohlo zabránit všimnout si chyby nebo zasáhnout v potenciálně nebezpečné situaci.

Toto pravidlo má jasný důvod: bezpečnost. Protože začínající řidiči nemají zkušenosti zkušených motoristů, nemusí si všimnout nebezpečí tak rychle nebo si nemusí být jisti, jak v určitých situacích reagovat. Neomezená pozornost dohlížejícího spolujezdce může mít významný význam a může zabránit nehodám nebo jiným neštěstím. Z tohoto důvodu, pokud jste přistiženi při používání mobilního telefonu během dohledu nad učícím se řidičem, můžete obličej stejné tresty, jako kdybyste řídili.

Ve většině případů mohou cestující používat mobilní telefony bez jakýchkoli právních následků. Vždy by však měla být na prvním místě bezpečnost a ohleduplnost.